มหาสุขาวตีวยูหสูตร 佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經

萬佛嵗府 仙佛寺 釋聖傑譯
พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก วัดเทพพุทธาราม
แปลจากจีนพากย์สู่ไทยพากย์
พ.ศ. ๒๕๕๑


บทนำ

มหาสุขาวตีวยูหสูตร หรืออมิตายุสสูตร หรือมหาอมิตายุสยูตรนี้ เป็นหนึ่งในสูตรสำคัญของนิกายมหายานสำนักสุขาวตี (淨土宗) และเป็นหนึ่งใน ๕ คัมภีร์หลักของสำนักนี้ ที่ภายในกล่าวถึงบุพชาติ ของพระอมิตาภอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า (อีกพระนามคือ อมิตายุสะ) เมื่อเสวยพระชาติเป็นภิกษุชื่อธรรมกร แล้วได้ประกาศปณิธานที่ยิ่งใหญ่เพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้ ๔๘ ประการ

อนึ่ง พระสูตรนี้ได้มีการแปลสู่ภาษาจีนถึง ๑๒ สำนวนในหลายสมัย เมื่อมาถึงปัจจุบันคงเหลือไว้เพียง ๕ สำนวนคือ

(๑)無量壽清浄平等覺經 แปลโดยพระโลกเกษมมหาเถระ(Lokaksema)เป็นชาวแคว้นตุขาราหรือง้วยสี(月氏) ในยุคฮั่น (漢) ราวพ.ศ.๗๑๙-๗๓๒

(๒)無量壽經 แปลโดยพระสังฆวรมันมหาเถระ ในยุคเว่ย(魏) ปี พ.ศ.๗๙๕,

(๓) 佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經 แปลโดยอุบาสกจีเหลียน ในยุคอู๋(吳) ราวปี พ.ศ. ๗๖๕-๘๒๓

(๔) 佛說大乘無量壽莊嚴經 แปลโดยพระธรรมภัทรมหาเถระ ราชวงศ์ซ่ง(宋)  ราวปี พ.ศ.๙๖๓-๑๐๒๒ และ

(๕) 無量壽如來會 แปลโดย พระโพธิรุจิมหาเถระ ในสมัยราชวงศ์ถัง(唐)  ราวปี พ.ศ.๑๑๖๑-๑๔๕๐ ซึ่งอยู่ในผูกที่ ๑๗ ของคัมภีร์มหารัตนกูฏสูตร(大寶積經)

สำหรับพระสูตรชื่อ 佛說大乘無量壽莊嚴清浄平等覺經 ฉบับนี้ อุบาสก 夏蓮居 (พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๕๐๘) เป็นบุคคลในราชวงศ์ชิง(清)  พร้อมด้วยนักปราชญ์อีก ๒ ท่าน ได้ชำระพระสูตรทั้ง ๕ ฉบับข้างต้นให้บริสุทธิ์หมดจดและชัดเจนยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง

  มหาสุขาวตีวยูหสูตร (unknown, 470 hits)

Comments are closed.

  • Popular
  • Latest
  • Comments
  • Tags
  • Subscribe
  • None found
Advertise Here

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้: 1
จำนวนผู้เข้าชมที่ Login: 0
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 100
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 95011

ค้นหา