ปฏิจจสมุปบาทสูตร

ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระภควันต์ ประทับอยู่ยังนครสาวัตถี ในสวนเชตวันของท่านอนาถบิณฑิกะ พร้อมด้วยพระสาวก พระโพธิสัตว์ เทพ นาคทั้งปวง

ปฏิจจสมุปบาทสูตร

พุทธประวัติมหายาน 12 ตอน

พุทธประวัติมหายาน 12 ตอน จัดทำโดย พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (釋聖傑) และทีมงานเผยแผ่พระธรรม มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย

พุทธประวัติมหายาน 12 ตอน

คำชี้แจงจากมูลนิธิ : กรณีมีผู้แอบอ้างชื่อและกิจกรรมในการเรี่ยไร

กรณีมีผู้แอบอ้างชื่อและกิจกรรมในการบริจาคเรี่ยไร

คำชี้แจงจากมูลนิธิ : กรณีมีผู้แอบอ้างชื่อและกิจกรรมในการเรี่ยไร

พระสหัสประภาราชาศานติสถิตยตถาคต 千光王静住如来

22 January 2013

พระสหัสประภาราชาศานติสถิตยตถาคต (โชยกวงอ้วงเจ้งจูหยูไล)

Read the full story

Posted in การ์ตูนพระพุทธศาสนามหายานComments (0)

พระศากยมุนีพุทธเจ้า 釋迦牟尼佛

22 January 2013

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าฝ่ายมหายาน

Read the full story

Posted in การ์ตูนพระพุทธศาสนามหายานComments (0)

คลายพยาบาท

22 January 2013

คลายพยาบาท - ละครให้ข้อคิดการให้อภัยทาน

Read the full story

Posted in หมวดอื่นๆComments (0)

เชิญร่วมสั่งจององค์บูชาพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

24 July 2012

องค์พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์หน้าตัก 5 นิ้ว ส่วนสูงถึงพระรัศมี 11 นิ้ว

Read the full story

Posted in ประชาสัมพันธ์Comments Off

เชิญฟังเพลงห้วงสังสารวัฏและเพลงพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (ภาษาไทย)

30 March 2012

ร่วมอนุโมทนาคณะผู้จัดทำเพลงต่างๆ เนื้อร้อง: พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก (มณีปัทมเกตุ) ทำนอง: กิติสุข บัวเสริมสวรรค์

Read the full story

Posted in ประชาสัมพันธ์Comments (0)

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านนมัสการพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

20 March 2012

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านนมัสการพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์หินแกรนิตใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Read the full story

Posted in มหายานธรรมComments (0)

เรื่องราวเกี่ยวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

23 February 2012

เรื่องราวเกี่ยวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

Read the full story

Posted in การ์ตูนพระพุทธศาสนามหายานComments (0)

ประวัติพระพุทธเจ้าฝ่ายมหายาน

23 February 2012

ประวัติพระพุทธเจ้าฝ่ายมหายาน ได้แก่ พระอมิตาภะพุทธเจ้า และ พระไวโรจนะพุทธเจ้า

Read the full story

Posted in การ์ตูนพระพุทธศาสนามหายานComments (0)

หนังสือสวดมนต์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร 2 ภาษา (ไทยและจีน) ปกผ้าต่วนลายมังกร

08 January 2012

หนังสือสวดมนต์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร 2 ภาษา (ไทยและจีน) ปกผ้าต่วนลายมังกร พิมพ์ภาพ 4 สีทั้งเล่ม

Read the full story

Posted in ประชาสัมพันธ์Comments (0)

ธรฺม-ธาตุ-ปรกฺฤตย-อวตาร-สูตฺร

14 December 2011

สมัยครั้งนั้น พระสารีบุตรเถระได้ทูลพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ธรรมบทนี้มีนามว่าอย่างไร พวกข้าพระองค์จะน้อมรับไว้อย่างไร พระเจ้าข้า ทรงมีพุทธดำรัสตอบพระสารีบุตรว่า สารีบุตร

Read the full story

Posted in พระสูตรComments (0)

See more articles in the archive

  • Popular
  • Latest
  • Comments
  • Tags
  • Subscribe
  • None found
Advertise Here

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนผู้เข้าชมขณะนี้: 0
จำนวนผู้เข้าชมที่ Login: 0
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 51
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 97019

ค้นหา